ประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย อ.เมืองจันทบุรี

ประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย อ.เมืองจันทบุรี          วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฐกิตต์  กาญจนะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ อ.เมืองจันทบุรี โดยนางสิดารัศมิ์  ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สนง.สถิติจังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายเรื่องโครงการประจำเดือนที่จะออกพื้นที่ไปปฏิบัติงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิกายน 2561   ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาคม 2561   ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย อ.เมืองจันทบุรี

    ประชุมและประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย อ.เมืองจันท

  • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิกายน 2561

    ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนพฤศจิ

  • ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาคม 2561

    ประชาสัมพันธ์ การสำรวจ/สำมะโนโครงการต่างๆ เดือนตุลาค

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122