อบรมชินนสาสมาธิ รุ่น 1/60

2017072

       สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมชินนสาสมาธิ รุ่น 1/60 ณ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สาขา 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี, สำนักงานบริการลูกค้า กสท จันทบุรี, สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122