อบรมทำดอกไม้จันทน์

       วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122