อบรมทำดอกไม้จันทน์

       วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122