กิจกรรมช่วยพ่อทำสวน

         สถิติจังหวัดจันทบุรีได้ไปร่วมกิจกรรมทำบุณศตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และช่วยพ่อทำสวน เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผล ในพื้นที่ ๑๗ ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122