กิจกรรมช่วยพ่อทำสวน

         สถิติจังหวัดจันทบุรีได้ไปร่วมกิจกรรมทำบุณศตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และช่วยพ่อทำสวน เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผล ในพื้นที่ ๑๗ ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122