สถิติจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

        นางสาวดวงเพ็ญ  งามชนะ สถิติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายครูดิจิทัลแกนนำ" และ "เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ" ภายใต้กิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษาดิจิตอลเบื้องต้น (Digital Literacy) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบุญสมวิทยา อ.เมือง จ.จันทบุรี และ วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122