งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

       งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122