ร่วมพิธีเปิดการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

          สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีร่วมเคารพธงชาติ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122