งานต้อนรับท่าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีท่านใหม่

       สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีได้มีส่วนร่วมในการจัดทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านใหม่ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ และคณะ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122