กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

       จังหวัดจันทบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนเทศบาล ๓ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี และภาคค่ำ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี

       กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางที่ ๑ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกสถิติโลก (Guinness World Records) และเส้นทางที่ ๒ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร

 

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122