การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

20150518

          เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เข้าทำการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ดำเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤษภาคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122