การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

20150518

          เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี) เข้าทำการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ดำเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤษภาคม 2558

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122