ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

 

20150514

       การประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสาวดวงเพ็ญ งามชนะ สถิติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

       - พิจารณาวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า(Value Chain) และปัจจัยสู่ความสำเร็จ(Critical Success) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) ลำไย กุ้ง มังคุด มันสำปะหลัง 
       - พิจารณาผังสถิติทางการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC/CI) ลำไย กุ้ง มังคุด มันสำปะหลัง

 สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ชั้น 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122