พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

20150410

          พิธีรดน้ำขอพร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122