เนื้อหา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑/๒๕๖๐

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑/๒๕๖๐ (ไฟล์แนบ)

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑/๒๕๖๐ (ไฟล์แนบ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ (ไฟล์แนบ


ประกาศ : รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (หญิง) เข้ารับราชการ

 

ประกาศ : รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (หญิง) เข้ารับราชการ 

ไฟล์แนบ )

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑/๒๕๕๙

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑/๒๕๕๙  (ไฟล์แนบ)

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รายละเอียดตาม (ไฟล์แนบ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียดตาม (ไฟล์แนบ


สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.จันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-3931-1510 Fax 0-3933-0122